תיקוני אספלט ברחוב החצבים ברמת ישי 

העבודות יתקיימו בין התאריכים 14-18.4.19. יתכנו שיבושים בתנועה.