עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי 

ברצוננו לעדכן כי החל מהראשון באפריל ועד סוף חודש אוקטובר 2019, תחודש אספקת מי כנרת מסוננים למוביל הארצי דרך מתקן הסינון המרכזי באשכול לקרית טבעון ורמת ישי.

  • בעקבות שינוי זה, מקורות המים אליכם יהיו שילוב של מי כנרת מסוננים, מים מותפלים ומים מקידוחי מי-תהום מקומיים.
  • לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ושל משרד הבריאות.