עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי
לישובים ק. טבעון ורמת ישי

ברצוננו לעדכן כי החל מהשבוע האחרון של חודש ספטמבר 2017, אספקת המים צפונה במובילהארצי תהיה מים מותפלים בעיקר, בשילוב עם מי קידוחים לתגבור. 

לא יסופקו בתקופה זו מיכנרת מסוננים. מדובר בשינויים תפעוליים בלבד ואיכות המים המסופקים הינם על פי תקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה מתמדת של מקורות ושל משרד הבריאות .יתכן כי בשל השינויים במקור והרכב המים, יורגש שינוי כלשהו בטעם המים אליו הייתם רגילים עד כה.


לצפייה בהודעה מטעם מקורות >