הצהרת צרכן על קריאת מד מים

פרטים אישיים
דיווח קריאת המים


סוגי קבצים מורשים: jpg,pdf,bmp
(קבצים שאינם עולים על 1 Mb)
טופס אשר לא ימולא כנדרש ולא ישלח עם הטפסים הרלוונטים לא יטופל.