טפסים

 

טפסים מקוונים

לנוחיותכם טפסים למילוי אונליין באתר:

 

טופס דיווח מספר נפשות ביחידת דיור

טופס עדכון קריאת מד מים


טפסים להורדה

להלן טפסים להורדה למילוי ידני ושליחתם באמצעות הדואר או הפקס:

 

טופס דיווח מספר נפשות ביחידת דיור

טופס הוראת קבע לכרטיס אשראי

טופס הוראת קבע בנקאית

טופס בקשה לתיקון חיוב תשלום מים וביוב עקב נזילה סמויה שתוקנה

טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס

בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

טופס 3 בקשה לאספקת שירותים וחיבור מד מים

טופס בקשה לקבלת שירותי פינוי

טופס טיולים למתן טופס 4 וחיבורי מים וביוב

בקשה לביצוע בוררות של מד מים