בירור תלונות

בכל תלונה, אנא פנו ראשית אלינו עם פרוט התלונה.
 

ניתן לפנות באמצעות:

  • הדואר: למעיינות העמקים בע"מ ת.ד. 704 יקנעם עילית

  • הפקס: 04-8569666
בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 רשות המים הממשלתית תברר תלונות של צרכנים, ובלבד שפנו קודם לכן לתאגיד המים והביוב שבתחומם.
 

להלן דרכי ההתקשרות עם רשות המים הממשלתית לברור תלונות:

 פנייה לממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע ברשות המים הממשלתית

  • כתובת למשלוח דואר:
    הרשות הממשלתית למים ולביוב, יחידת פניות הציבור, רשות המים, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021 

  • טל: 076-5300905

  • פקס: 03-7605702


ניתן גם לשלוח טופס מקוון לאגף פניות הציבור ברשות הממשלתית למים ולביוב.