הוראות קבע

 

תשלום חשבון המים בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית הנה הדרך הטובה והיעילה ביותר לתשלום חשבון המים והביוב.


הוראת קבע בנקאית

ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית. לאחר החתמת הבנק יש להעביר את הוראת הקבע לתאגיד.
 

טופס מקוון   טופס להורדההוראת קבע לחיוב כרטיס חיוב ("כרטיס אשראי")

ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע של כרטיס חיוב ("כרטיס אשראי") במקרה זה על בעל הכרטיס למלא את הטופס המצורף ולהעבירו לתאגיד באמצעות הדואר, הפקס או בתיבת השירות. אין צורך להחתים את חברת כרטיסי האשראי.
 

טופס מקוון   טופס להורדה