הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד


לפי תקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 מעיינות העמקים בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אופק צילומי אויר בע"מ (1987) (להלן "אופק צילומי אויר") לאספקת מערכת צילומי רחוב גיאוגרפיים ב-360 כספק יחיד לקבלת שירותי מערכת מובייל מאפר.

לפי חוות דעת מהנדס התאגיד ולאחר בדיקה, אופק צילומי אויר, הנה החברה היחידה המסוגלת לתת לספק לחברה את השירותים הנדרשים, וזאת לאור העובדה כי לספק ניסיון בתחום צילומי רחוב גיאוגרפיים ב-360 מעלות. החברה מחזיקה בבעלותה בישראל את מערכת ה-STREET VISION - מערכת מיפוי 3D (תלת ממד ) קרקעית לאיסוף נתונים באמצעות קרני לייזר ומצלמות המסונכרנים ביניהם תוך כדי נסיעה וכוללת חיישן  IMU העומד בדיוקים של 1°/h . מערכת זו מאפשרת אבחנה מדויקת ב- 3D של אלמנטים מרחביים על גבי התמונות באופן ישיר, איסוף ויצוא המידע  לקובץ בפורמט גיאוגרפי ותכנוני, הצגת שכבות רגילות ותלת ממדיות על גבי הפנוראמות בצורה מיושרת ומדויקת על בסיס ממשק אינטרנטי, הצגת היסטוריית צילומים פנורמיים של אזורי עניין אשר צולמו באותה טכנולוגיה, יכולת הקמת סרבר/שרת מסוג    orbit GT MM EOS Server  אצל החברה, המספק סביבה אינטרנטית המאפשרת יצוא מידע מהמערכת  והתממשקות לתוכנות התכנון הנפוצות בשוק.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל מנכ"ל/מהנדס החברה באמצעות דואר אלקטרוני office mayanot-h.co.il  וזאת עד ליום 12/4/2018 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.