הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993


בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, מעינות העמקים בע"מ  מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת קנדו כספק יחיד למערכת  ניטור שפכי מפעלים בעלת מאפיינים כמפורט להלן:

 מדובר במערכת שיודעת לדגום ולהתריע בזמן אמת על אירוע זיהום.

למערכת אלגוריתמיקה ייחודית אשר מפענחת  על בסיס 4 פרמטרים שנמדדים באופן רציף (מוליכות,ORP,PH, טמפרטורה), ושינויים בדפוסי ההתנהגות של אותם פרמטרים- חריגות בפרמטרים אחרים שאינם נמדדים.

 בהתאם לחוות דעת מהנדס מעיינות העמקים בע"מ, חברת קנדו היא ספק יחיד למערכת זו.

 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל מעיינות העמקים  באמצעות דואר אלקטרוני  office@mayanot-h.co.il

וזאת עד ליוםֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  11/3/2019, ולהודיע למעיינות העמקים בע"מ כי קיים ספק אחר כאמור.