מבצע נוסף למחיקת ריבית והצמדה לחובות תשלומי המים והביוב


צרכנים יקרים,
רשות המים יוצאת במבצע נוסף להסדרת תשלומי חובות המים והביוב של צרכנים ביתיים.
במהלך תקופת המבצע שיתקיים בין התאריכים 10.12.20-31.3.21 יוכל כל צרכן מים וביוב ביתי 

אשר צבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים להסדיר את חובו בתנאים הבאים:

1. הצרכן יתחייב לפרוע את החוב שנצבר. את החוב ניתן לפרוס עד 36 תשלומים חודשיים.

2. במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:

  • עמידה בהסדר התשלומים שנקבע
  • תשלום חיובי המים והביוב השוטפים 
צרכן אשר לא יעמוד באחד התנאים המפורטים לעיל, יהא ראשי התאגיד לבטל את ההסדר.