שעות קבלת קהל במשרדים הראשיים בתקופת חגי תשריראש השנה   |  06-08.9.21
משרדינו יהיו סגורים


יום כיפור   |  15-16.9.21
משרדינו יהיו סגורים


ערב סוכות   |  20-21.9.21  
משרדינו יהיו סגורים


חוה"מ סוכות   |  22-26.9.21
מענה טלפוני בלבד


הושענה רבה   |  27-28.9.21
משרדינו יהיו סגורים