טפסים

 

טופס פנייה כללית

טופס להורדה


 

החלפת צרכנים ועדכון פרטים


טופס עדכון פרטים

טופס להורדה


טופס דיווח מספר נפשות ביחידת דיור

 טופס מקוון    טופס להורדה


טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס

 טופס מקוון    טופס להורדה


 

הוראות קבע


טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי

 טופס מקוון    טופס להורדה


טופס הוראת קבע בנקאית

טופס מקוון    טופס להורדה


 

בירור צריכת מים


טופס עדכון קריאת מים

טופס להורדה


בקשה להכרה בנזילה - פרטית

טופס להורדה    טופס להורדה


בקשה להכרה בנזילה - משותפת

טופס להורדה    טופס להורדה


בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

טופס להורדה


בקשה לעריכת בירור של חיוב חריג בעד צריכת מים

טופס להורדה


 

חיבור מדי מים


טופס בקשה לביצוע בוררות של מד מים
טופס מקוון    טופס להורדה

טופס 3 - בקשה לאספקת שירותים וחיבור מד מים

טופס להורדה


טופס טיולים למתן טופס 4 וחיבורי מים וביוב

טופס להורדה


טופס בקשה לקבלת שירותי פינוי

טופס להורדה


 

כללי


בקשה לאישור העדר חובות

טופס להורדה