הגשת בקשות למידע תכנוני והיתרי בניה 

תושבים נכבדים
לידיעתכם מחלקת ההנדסה בתאגיד עברה לקבל בקשות להיתרי בניה באופן דיגטלי.
הגשות לקבלת תעודת גמר עבודה (טופס 4) ותוכניות יש לשלוח כקבצי PDF בלבד
למייל: eng@mayanot-h.co.il

תוכניות מודפסות לא תתקבלנה.