חוק חופש המידע


מעיינות העמקים בע"מ הנו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 , ופעילותו הנה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן לחברה על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית.

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקובע שתאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

'מעיינות העמקים' נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של פעילותו, ובכלל זאת:

 

  • אתר האינטרנט כולל מידע שימושי רב המאפשר לצרכנים לקבל מידע על התאגיד. אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.
  • התאגיד יפרסם מידע הנדרש לפי חוק באתר האינטרנט וכן ישירות לצרכנים, תוך הקפדה על כך שהמידע יוצג בצורה בהירה וברורה.
  • אתר האינטרנט יהיה נגיש (אפשרות להגדיל את הטקסט) ודפים מרכזיים שבו יתורגמו בימים הקרובים לרוסית ואמהרית.

אנו קוראים לציבור צרכנינו להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

הממונה על חופש המידע בתאגיד הנו מר אסף פנטליס, מנהל הגביה ושירות הלקוחות.