כמות מוכרת מוגדלת - "חרבות ברזל"

בשל המצב הבטחוני רשות המים אישרה הקלות בחשבון המים לצרכנים וליישובים המארחים מפונים.

באם הנכם מארחים מפונים אתם זכאים לכמות מים מוכרת מוגדלת בהתאם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור.

על מנת לעדכן את מספר הנפשות חייגו: 1-800-800-223 / 5072*