עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי 

ברצוננו לעדכן כי: 

  1. החל מהראשון באפריל ועד סוף חודש אוקטובר 2019, תחודש אספקת מי כנרת מסוננים למוביל הארצי דרך מתקן הסינון המרכזי באשכול לקרית טבעון ורמת ישי.
  2. החל מתאריך 1 בספטמבר למשך כשבועיים - תתוגבר אספקת מי כנרת מסוננים למוביל הארצי דרך מתקן הסינון המרכזי באשכול.


  • בעקבות שינוי זה, מקורות המים אליכם יהיו שילוב של מי כנרת מסוננים, מים מותפלים ומים מקידוחי מי-תהום מקומיים.
  • לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ושל משרד הבריאות.