הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 19.12.2019


ברצוננו לעדכן כי: 

מתאריך 29.12.2019 ולמשך כארבעה חודשים תופסק אספקת מים מותפלים מהמוביל הארצי.

  • בעקבות שינוי זה, המים שיסופקו אליכם יהיו שילוב של מי כנרת מסוננים ומי - תהום מקידוחים מקומיים.

  • חלקם היחסי של המים המותפלים ושל מי הקידוחים עשוי להשתנות בהתאם למיקום חיבור המים ברשת אספקת המים האזורית, בהתאם לצריכות המים והנחיות רשות המים ובהתאם לצרכי התפעול של מערכות אספקת המים.
  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם, ריח, ואף עליה ברמת האבנית במים המסופקים.


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.


  • ברצוננו לציין, ששימוש במים להשקיה עשוי להשפיע על גידולים חקלאיים שיושקו במים אלה. אנו ממליצים להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות בעניין ההשקיה.