הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 22.7.2020


ברצוננו לעדכן כי: 

בעקבות עבודות  אחזקה במערכת הארצית  ובהתאם לאילוצי התפעול,  החל מה – 2.8.2020 לתקופה של כחודש, במקורות המים המסופקים אליכם ישולבו גם מים מותפלים בנוסף למי כנרת מסוננים וקידוחי מי תהום מקומיים, ביחסי מיהול משתנים.

  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים, עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים.


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.


בהתאם למתוכנן כעת, בשבוע השני של חודש ספטמבר 2020 נחזור לספק לכם מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום, ללא שילוב מים מותפלים.