הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 29.3.2020


ברצוננו לעדכן כי: 

בין התאריכים 5.4-16.4.2020 ישולבו במקורות המים המסופקים אליכם גם מים מותפלים בנוסף למי כנרת מסוננים וקידוחי מי תהום מקומיים, ביחסים משתנים.

  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.


בתאריך 17.4.2020 נחזור לספק לכם מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום, ללא שילוב מים מותפלים.