הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 25.10.2021


ברצוננו לעדכן כי: 

החל מתאריך 31.10.2021 עד לתחילת חודש ינואר 2022 יבוצע שינוי בתמהיל מי השתייה המסופקים לצרכני מרחב הצפון ממערכת המים הארצית: יסופקו מים ממתקן הסינון המרכזי, המספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום מקומיים ביחסים משתנים בין מקורות המים, ללא תוספת מים ממתקן התפלה בחדרה.


  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים.

  • לחקלאים מומלץ להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות.


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.