הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 21.6.2021


ברצוננו לעדכן כי: 

החל מתאריך 27.6.2021 יבוצע שינוי בתמהיל מי השתייה המסופקים לצרכני מרחב הצפון ממערכת המים הארצית: בנוסף למים ממתקן הסינון המרכזי המספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום מקומיים, יתווספו למערכת האספקה מים ממתקן התפלה בחדרה, ביחסים משתנים בין מקורות המים.

  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.

שילוב מים מותפלים ממתקן ההתפלה מחדרה צפונה במערכת הארצית צפוי להתבצע בחודשי הקיץ ועד להודעה חדשה.