הודעה מטעם חברת מקורות על שינוי מקור מים 

עודכן בתאריך 19.10.2023


ברצוננו לעדכן כי: 

החל מתאריך 18.10.2023 יבוצע שינוי בתמהיל מי השתייה המסופקים לצרכני מרחב הצפון ממערכת המים הארצית: מלבד מים ממתקן הסינון המרכזי המספק מי כנרת מטופלים ובשילוב קידוחי מי תהום מקומיים, יסופקו בנוסף מים מותפלים ממתקן התפלה חדרה - ביחסים משתנים בין מקורות המים.

  • בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים.
  • לחקלאים מומלץ להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות.


לתשומת ליבכם, המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.


משטר אספקה זה הינו עד להודעה חדשה בנושא ולפחות עד תחילת שנת 2024