זהירות הונאה
 

 

לקוחות יקרים

בימים אלא נשלחו מיילים עם ההודעה המצורפת.

 
תמונה של בקשה לתשלום ע"י גורם זר שלא מטעם התאגיד

 

הודעה זו אינה קשורה לתאגיד בכל צורה ואופן. 
שימו לב מדובר בהונאה. 

האתר והאפליקציה של תאגיד מעיינות העמקים
מאובטחים וניתן לבצע בהם תשלומים.