כתבות

הושלמו עבודות הבטון העיקריות, תשתית שתאפשר טיפול ב-12 אלף ממ"ק שפכים ליום. 

לכתבה המלאה >