שאלות ותשובות

 

 

האם התאגיד, "מעיינות העמקים בע"מ", קובע את התעריף?

 

לא. בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 , תעריפי המים והביוב בתאגידי מים וביוב בכל רחבי הארץ הינם תעריפי מים וביוב אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית. 'מעיינות העמקים בע"מ' ו/או העירייה / המועצות המקומיות לא קבעו את תעריפי המים והביוב.

 

מי זו מועצת רשות המים הממשלתית?

מועצת רשות המים הממשלתית הארצית מורכבת מנציגי הממשלה (מנכ"ל ויושב ראש רשות המים הממשלתית, משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה) ושני נציגי ציבור שמינה שר התשתיות הלאומיות. באתר האינטרנט של רשות המים הממשלתית קיים מידע נוסף בנוגע לתעריפי המים והביוב water.gov.il או בטל. 076-5300905 (מחלקת פניות הציבור של רשות המים הממשלתית).

 

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב?

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 , תעריפי המים והביוב בתאגידי מים וביוב בכל הארץ הינם תעריפי מים וביוב אחידים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים הממשלתית, לתאגיד ו/או העירייה אינם קובעים את התעריפים. תעריפים אלו נקבעים על ידי מועצת רשות המים הממשלתית.

לתעריפים מוסף מס ערך מוסף בשיעורו כחוק (נכון לאוקטובר 2015– 17%) – כל תאגידי המים והביוב שהוקמו לפי חוק תאגידי מים וביוב מחויבים לחייב את צרכניהם במס ערך מוסף.

 

מהם תעריפי המים והביוב למגורים?

בתעריפים אלו מחויבים צרכנים לפי מטרים מעוקבים (מטר מעוקב מכיל 1,000 ליטרים), בהתאם לכללי רשות המים הממשלתית צרכנים מחויבים בתעריף אחיד הכולל את תשלומי המים וגם הביוב. יודגש כי לפני הקמתו של התאגיד הייתה הפרדה וכל צרכן חויב גם בצריכת מים לפי תעריף אחיד ארצי וגם באגרת ביוב שנקבעה בכל רשות מקומית לפי חוק עזר עירוני.

 

תעריפי המים והביוב למגורים נקבעים לפי שתי מדרגות מחיר:

  • כמות מוכרת – כמות מים הנקבעת בהתאם למספר הנפשות ביחידת הדיור מוכפלת ב 3.5 מ"ק לנפש בכל חודש ובכל מקרה לא פחות מ- 7 מ"ק ליחידת דיור לחודש (כמות המתאימה לשתי נפשות). מכיוון שחשבון המים הנו לתקופה של חודשים כל נפש תקבל בכל חיוב 7 מטרים מעוקבים בעלות נמוכה עבור חודשיים. על מנת לקבל זכאות להנחה בגין מספר נפשות יש לדווח לתאגיד על מספר הנפשות, ללא דיווח יחשב התאגיד בהתאם לכללי רשות המים את יחידת הדיור כיחידת דיור המכילה 2 נפשות בלבד.
  • כמות נוספת – כל כמות המים הנמכרת מעל 3.5 מ"ק לנפש בחודש ביחידת דיור, ליחיד הגר ביחידת דיור כל כמות מעל 7 מ"ק בחודש (בכל מקרה התאגיד מעניק 7 מ"ק חודשי בכמות המוכרת לכל יחידת דיור).

 

מדוע בחשבון המים לא מופיעה אגרת הביוב?

התעריפים כוללים תשלום בגין סילוק וטיהור שפכים (שירותי ביוב). אגרות הביוב בהתאם לחוקי העזר העירוניים שהיו קיימים לפני הקמת התאגיד בוטלו. והתעריף כולל בתוכו את הביוב.

 

 

מהי צריכה משותפת וכיצד היא נקבעת?

תאגיד המים והביוב אינו אחראי על מערכות המים והביוב הפנימיות (מעבר לשעון המים הכללי) של בניין המגורים והדירות שבו. לפיכך, מחויבים דיירי הבניין על כל כמות המים הנמדדת במד המים הראשי של הבניין. אם סך הצריכה במד המים הראשי וסך צריכות המים במדים הפרטיים יחד אינם תואמים, ההפרש ביניהם מהווה את סך הצריכה המשותפת בבניין.

צריכה זו מתחלקת באופן שווה בין כלל יחידות הדיור שבבניין. צריכת משותפת נגרמת ממספר גורמים עליהם יש לתת את הדעת. הגורמים השונים היכולים להביא לצריכה זו הינם: גינון משותף, שטיפת חדר המדרגות, שימוש באמצעי כיבוי בחירום, נזילות ודליפות עקב מערכת הולכה פגומה או גניבת מים.

נמליץ לשים לב לשני הגורמים בהם ניתן וכדאי לטפל באופן מרוכז על ידי דיירי הבניין: דליפות מים מוגברות וגניבת מים.

 

כיצד אוכל להפחית את חשבון המים שלי? 

'מעיינות העמקים בע"ממחוייב לספק את המים בתעריפים שנקבעו בכללי רשות המים הממשלתית. ניתן להפחית את צריכת המים על ידי נקיטה בצעדים של חסכון במים וכן על ידי התקנת אביזרים לחסכון במים ("חסכמים") הנושאים 'תו כחול' של רשות המים הממשלתית.

 

 

בתקופה מסוימת לא צרכתי מים בכלל, מדוע חוייבתי בתשלום?

בהתאם לכללי התעריפים צרכנים מחויבים בכמות מינימאלית של 3 מ"ק לחודשיים גם אם לא צרכו בפועל מים או צרכו כמות נמוכה יותר מ- 3 מ"ק לחודש. חיוב זה נעשה על פי כללי רשות המים הממשלתית.
 

האם מותר ורצוי לשתות מי ברז?

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה לא לשתות מי ברז, ובעיקר נוכח הצורך להרבות בשתייה במדינתנו החמה.

 

על פי המלצת משרד הבריאות על כל אדם בישראל לשתות לפחות שני ליטר מים ביום. אנא זכור,מחיר כוס מים מינראליים שווה ערך למחיר אלף כוסות מי ברז. איכות המים בישובים מפוקחת ונבדקת באופן קבוע על ידי משרד הבריאות והמים המסופקים הם באיכות טובה, תוצאות הבדיקות מדווחות לצרכנים באתר ואחת לחצי שנה גם בחשבונות המים.

 

האם מותר לתאגיד לגבות ריבית פיגורים על פיגור בתשלומים?

כן. לתאגיד 'מעיינות העמקים' ישנה הזכות המלאה לגבות ריבית פיגורים על פיגור בתשלום חשבון המים והביוב וזאת בכפוף לתנאים בחוק. בהתאם לאמור בחוק ייגבה התאגיד ריבית פיגורים על החוב מיום מועד החיוב. גובה הריבית המותרת לגבייה הינה ריבית הפיגורים המפורסמת על ידי החשב הכללי, זאת בחישוב יומי ממועד החיוב ועד לתשלום בפועל.

 

מהו מועד החיוב?

מועד החיוב הינו היום הראשון שלאחר תום התקופה שנקבעה לתשלום ששלח התאגיד ובלבד שתקופה זו לא תקצר מ 15- יום מיום משלוח הודעת החיוב.

 

ריבית פיגורים החשב הכללי – מהי?

ריבית פיגורים החשב הכללי, כשמה היא, ריבית הפיגורים המתפרסמת מזמן לזמן ברשומות על ידי החשב הכללי.

 

בחשבון המים והביוב מופיע חיוב של מס ערך מוסף (מע"מ), מדוע?

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקימו הרשויות המקומיות תאגידי מים הפועלים במתכונת החוק, תאגידי המים והביוב מוגדרים על ידי רשויות המס כעוסקים מורשים ומשכך מחייבים את צרכניהם במס ערך מוסף בשיעורו כחוק. שוברי התשלום שיישלחו אליכם מהווים חשבונית מס לאחר הפירעון (לצרכנים המשלמים באמצעות הוראות קבע השובר מהווה חשבונית אף לפני מועד חיובו של הצרכן).